Ook de klant wil het: ouderen op de werkvloer

Sinds begin 2000 is de gemiddelde leeftijd op de werkvloer vier jaar gestegen naar ruim 42 jaar. Werkgevers die hun personeelsbestand willen ‘verjongen’, zouden beter de voordelen van oudere personeelsleden kunnen benutten, want hun klanten worden ook ouder. Bovendien zijn er regelingen die het financieel aantrekkelijker maken om een oudere werknemer in dienst te nemen.

Bron

Titel: Personeelsnet: vakkennis voor HR-professionals