Compensatieregeling Transitievergoeding

Loondoorbetaling tijdens ziekte en de transitievergoeding zijn twee financiële verplichtingen die je als werkgever hebt wanneer je een medewerker in dienst hebt die langdurig ziek is.
14 maart 2019

Bron